Jeg har vært så heldig at jeg har kunnet tilbringe 3 uker på ungdomsavdelingen på UCLH, University College London Hospital.  Det har vært veldig inspirerende for meg, og jeg er full av gode ideer til hva vi på Ahus kan gjøre videre for å gjøre oss enda mer ungdomsvennlige.

uclh outsideUCLH ligger i en del av London som heter Camden og antall mennesker som har UCLH som sitt lokalsykehus er det samme som vi har på Ahus. I 12. etasje på sykehuset finnes en egen ungdomsavdeling hvor ungdommer fra 13-19 år legges inn.  Avdelingen tar imot ungdommer for akutte innleggelser og planlagte innleggelser.  Sykepleierne som jobber i denne avdelingen er spesielt trent til  å behandle ungdom, og det er egne ungdomsleger som jobber på avdelingen.

Disse legene er barneleger med spesiell interesse for ungdom og med mange års erfaring med å arbeide med ungdommer. Lokalene er ungdomsvennlige og de har et stort aktivitetsrom med eget kjøkken og en egen person ansatt som aktivitetsleder for ungdommene som er innlagt.

Avdelingen jobber spesielt med ungdom med chronic fatigue, ME og det man kaller medisinsk uforklarlige symtomer, tilstander hvor vi ikke ved de undersøkelsene som er mulige for oss i helsesvesenet nå finner noe galt, som kroniske smertetilstander og tap av funksjon hos ungdommer.  Team med sykepleiere, leger, psykologer, fysioterapeut og aktivitetslederen arbeider i team for å hjelpe disse ungdommene.

UCLH nettsideSykehuset har en egen nettside som retter seg til ungdom. Klikk her for å komme til nettsiden

Avdelingen har en også en egen ungdomssykepleier som har ansvaret for kontakt med ungdommene som behandles for disse tilstandene under innleggelsen og etterpå. Hun er jevnlig i kontakt med disse ungdommene ved bruk av e-post, SMS og telefon.  Før en innleggelse skal ungdommene få vite hva som er planlagt når de kommer, de har en egen timeplan som hun mailer til dem uka før de legges inn.

Nå i vår arrangerte ungdomssykepleieren et heldagsseminar som var et tilbud til ungdommene som behandles ved sykehuset.  Ungdommene selv fikk velge temaer for dagen. Den ble avsluttet med at mange av avdelingens leger satt i et panel hvor ungdommene kunne stille spørsmål om det de selv måtte ønske.

Outpatients clinic uclh ventesone ungdomSykehuset har også en egen ungdomspoliklinikk med eget venterom og egne behandlingsrom.  Ungdom med alle type sykdommer kan komme hit for behandling.

Tilstander som de var spesielt opptatt av var overvekt, ME, diabetes, gynekologiske tilstand og transseksualisme. Jeg fikk lov til å delta på denne poliklinikken og ble veldig imponert over måten legene og sykepleierne møtte ungdommene og foreldrene.

Oppholdet mitt ble avsluttet med at jeg fikk delta på Lancets symposium for en Lancet rapport om ungdomshelse som ble utgitt 10.mai.  Dette er en veldig spennende og viktig rapport.

Karianne i samtale med ungdomJeg håper at vi i Norge og på Ahus etterhver skal bli endre bedre til å behandle ungdommene som kommer til oss.  Jeg har sett at mye bra blir gjort i London.  Vi må fortsette vårt arbeid!  Jeg er full av inspirasjon!

 

Karianne Tøsse

Overlege, Barne- og ungdomsklinikken, Akershus universitetssykehus