Ungdomsmedisin

Ungdomsmedisin handler om helsetjenester tilpasset ungdommer i aldersgruppen
10-25 år innenfor både primær- og spesialisthelsetjenesten.

Det omfatter bl.a.:

  • Brukermedvirkning
  • Tilgjengelighet
  • Miljø
  • Overganger
  • Rettigheter
  • Behandler-kompetanse
  • Samarbeid på tvers av tjenester

 

Regjeringen lanserte juni 2016 Norges første ungdomshelsestrategi.

Strategien har som mål å hjelpe ungdom til å mestre egne utfordringer og leve gode liv. Strategien tar for seg ulike temaer som ungdoms oppvekstvilkår, med innføring av livsmestring som tverrfaglig tema i skolen som ett av tiltakene, fremming av ungdoms psykiske helse i folkehelsearbeidet og utvikling av ungdommens helsetjeneste. For å skape ungdommens helsetjeneste, vil helse- og omsorgsministeren invitere ungdomsråd på sykehus og ulike barne- og ungdomsorganisasjoner til et årlig møte for å få innspill til regjeringens politikk på helsefeltet.

Her kan du lese hele ungdomshelsestrategien og mer informasjon på regjeringens nettside.