Avslutning

Dette e-læringsprogrammet er en del av prosjektet “Hvordan lykkes med ungdomsråd i helseforetak?” – et samarbeid mellom Akershus universitetssykehus og Unge funksjonshemmede. Prosjektet har som målsetting å sikre bedre tilpassede helsetjenester for ungdom gjennom styrket brukermedvirkning.

Det er også utviklet en veileder som en del av prosjektet. Her finner du overordnede prinsipper for reell ungdomsmedvirkning gjennom ungdomsråd.

Andre ressurser om ungdomsråd og ungdomsmedvirkning finner du her.

Alle filmene er publisert på Youtube

Takk til alle som har medvirket i filmer og referansegruppe!

 

IMG_9714

KUN Ahus_PMS
KUN Ahus_PMS
Intro
Film 1
Film 2
Film 3
Film 4
Film 5
Film 6
Film 7
Film 8
Film 9
Avslutning