Helse- og omsorgsminister Bent Høie la i dag fram Nasjonal helse- og sykehusplan. Som en del av arbeidet med å skape pasientens helsetjeneste vil regjeringen at det opprettes ungdomsråd i alle helseforetak. “Pasientens kunnskap og erfaring skal brukes aktivt i arbeidet med å forbedre tjenestene… Regjeringen vil lytte spesielt til råd fra barn og unge og stille krav om at alle helseforetak oppretter ungdomsråd.”

Flere har i lang tid jobbet for ungdomsråd og bedre ungdomsmedvirkning. Her kommer uttalelser fra Barneombudet og Unge funksjonshemmede:

Anne LindboeBarneombud Anne Lindboe sier:

«De som lager tjenester for barn må lytte til barn og unge og legge vekt på deres meninger. Derfor er dette er en stor og gledelig nyhet for alle som er opptatt av barns rettigheter og barns rett til å bli hørt.

Barneombudet har i flere omganger spilt inn til helsemyndighetene at de må pålegge helseforetakene å etablere ungdomsråd. Derfor er det ekstra gledelig at dette blir et krav nå! Jeg vil særlig rette en stor takk til Ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehus for deres viktige innsats og pådriverrolle for å få til dette.»

 

 

Generalsekretær Lars Rottem Krangnes i Unge funksjonshemmede uttaler:

«Unge funksjonshemmede er glade for å ha fått gjennomslag for at alle helseforetak må opprette ungdomsråd, og håper helseforetakene vil ta i bruk retningslinjene og e-læringsprogrammet som er utviklet i prosjektet «Hvordan lykkes med ungdomsråd?». Samtidig er det viktig å huske at det finnes både god og dårlig medvirkning, og at ungdomsråd i seg selv ikke sikrer brukermedvirkning for ungdom. Det er viktig å bygge på erfaringer fra eksisterende ungdomsråd, og sikre et tett samarbeid med brukerorganisasjoner for ungdom, slik at ungdomsrådene kan bidra til å skape gode tjenester for ungdom som pasientgruppe basert på reell brukermedvirkning.»

 

 

Retningslinjene og e-læringsprogrammet lanseres onsdag 25. november.

Under kan du lese avsnittet om ungdomsmedvirkning for bedre helsetjenester fra Nasjonal helse- og sykehusplan:

Ungdom vil også medvirke til bedre helsetjenester

Bent Høie legger fram Nasjonal helse- og sykehusplan 20.11.15

Bent Høie legger fram Nasjonal helse- og sykehusplan.

Ungdom er ekstra sårbare i helsespørsmål. Det er forventet at de skal klare mye selv, samtidig mangler de livserfaringen mange voksne pasienter har. Dette kan gjøre det ekstra vanskelig for ungdom å si fra om egne erfaringer og behov når de er på sykehus. I overgangen mellom å være barn og bli voksen må ungdom lære å ta ansvar for egen helse. Da er det avgjørende at de får innflytelse på hvordan helsetjenesten skal legge til rette for dem.

Ungdommen ligger i front som brukere av ny teknologi og sosiale medier. De har forventninger om å kommunisere med helsetjenesten slik de kommuniserer i andre livssituasjoner – for eksempel konsultasjoner med helsetjenesten på Skype.

Ungdom har mange gode tips og råd om hvordan en kan få til en smidig overgang fra å være barne- og ungdomspasient til voksenpasient. Ungdom kan også gi gode råd basert på egne erfaringer om drift og utvikling av sykehus. God medvirkning fra ungdom bidrar til forbedringsarbeidet i helsetjenesten både for brukere og ansatte.

Akershus universitetssykehus var tidlig ute med å etablere ungdomsråd. Barneombudet har anbefalt at det opprettes ungdomsråd ved alle helseforetak med barneavdeling. Helse Sør-Øst har fulgt opp ved å gi dette som oppdrag til alle sine helseforetak. Flere helseforetak i Norge jobber med forberedelser til oppstart, og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har nettopp lansert sitt ungdomsråd.

Her finner du hele planen: www.sykehusplan.no