Barneombudet anbefalte i fjor at alle sykehus med barneavdeling skulle opprette ungdomsråd. Helse Sør-Øst har fulgt opp i år med å gi det som et oppdrag til alle helseforetak i Sør-Øst-regionen. Flere helseforetak i Norge jobber med forberedelser til oppstart og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har nettopp lansert sitt ungdomsråd.

Ungdomsrådet ved UNNHer er sykehusledelsen, klinikksjefen for Barne- og ungdomsklinikken, koordinatorer og medlemmer av det nye ungdomsrådet ved UNN.

– Vi er i gang, men dette er en etableringsfase hvor vi må finne en god balanse mellom det sosiale, opplæring og implementering av oppgaver for ungdomsrådet, sier Mariann Hansen Sundström, koordinator for det nye Ungdomsrådet.
– Selve oppstarten av rådet har gått veldig bra, vi har jobbet lenge med forberedelsene, og nå er vi veldig fornøyd med å være i gang.

Medlemmene i rådet er fra 12 til 18 år og kommer fra både Troms og Finnmark, og mange av dem har erfaring fra politisk arbeid og ungdomsråd i kommunene.

Les mer om ungdomsrådet ved UNN i internavisen for sykehuset.