Hvordan lykkes med ungdomsråd i helseforetak?

Ungdomsråd er et viktig redskap i arbeidet med brukermedvirkning og det å skape en ungdomsvennlig helsetjeneste. Dette e-læringsprogrammet handler om hvordan helseforetak kan lykkes med ungdomsråd.
Du vil få generelle anbefalinger og gode praktiske eksempler.
Målgruppen er medarbeidere i helseforetak som er involvert i opprettelse og drift av ungdomsråd. Det gjelder også ledere i helseforetak. Medlemmer av ungdomsråd vil ha nytte av programmet.

Programmet består av ni filmer à 2-5 minutter med hvert sitt tema. Filmene egner seg også godt som innledning på fagdager og i møter om ungdomsmedvirkning.

På siste side finner du blant annet lenke til veilederen “Ungdomsråd i helseforetak. Hvorfor og hvordan?”.

Takk til Helsedirektoratet som har støttet prosjektet.

IMG_9830
Intro
Film 1
Film 2
Film 3
Film 4
Film 5
Film 6
Film 7
Film 8
Film 9
Avslutning