15 brukerorganisasjoner har gått sammen for å åpne et likepersonkontor – også kalt brukerkontor – ved Akershus universitetssykehus. Tilbudet heter “Møtepunktet – for pasienter og pårørende” og ble åpnet 20. oktober. Ungdomsrådet er med på satsingen og håper dette kan bli et sted hvor ungdommer kan møte andre ungdommer og dele erfaringer og råd.

– Ungdommer med langvarige helseutfordringer trenger et sted hvor de kan møte andre ungdommer på en uformell måte, sier Guro Elshaug Schjønneberg som har vært med i arbeidsutvalget, og som er leder av Ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehus. – Og dette er også en måte for oss i Ungdomsrådet å fortelle ungdom og andre hva vi driver med.

Stian Hoff Berg, nestleder i Ungdomsrådet, supplerer: – Vi vet at ungdommer ønsker å møte andre ungdommer på tvers av diagnoser. – For oss i Ungdomsrådet er det viktig å være synlig internt på sykehuset.

Hensikten med “Møtepunktet – for pasienter og pårørende” er at pasienter og pårørende skal få god informasjon og støtte fra en aktiv likepersontjeneste. Tjenesten skal være et supplement til den faglige oppfølgingen på sykehuset. Likepersoner snakker ut fra egen erfaring og kan gi de som henvender seg støtte til å mestre sykdom og utfordringer.

Ungdomsrådet på stand - Likepersonkontoret ved Ahus

Representanter fra Ungdomsrådet ved Ahus. F.v. Guro Elshaug Schjønneberg, Sebastian Røkholt og Stian Hoff Berg.

Forsidebildet viser lederen av arbeidsutvalget for likepersonkontoret ved Ahus, Jane Halvorsen, sammen med lederen av Ungdomsrådet ved Ahus, Guro Elshaug Schjønneberg.