Ungdomsrådet

Vi i Ungdomsrådet vet at det er utfordrende å være ungdom på sykehus i Norge. Vi har bekymringer som handler om mye mer enn bare sykdommen. Som ungdom står vi overfor mange valg, og med kronisk eller akutt sykdom kan valgene oppleves enda vanskeligere.

Det kan føles som om livet ditt blir satt litt på vent når du blir syk. Vi har selv erfart hvor tøft det kan være. På disse sidene deler vi erfaringer, tips og råd for å takle hverdagen. Når du leser det, håper vi du fatter mot. Vi er mange som kan støtte hverandre!

Ungdomsrådet representerer brukergruppen ungdom fra 12 til 25 år og ble opprettet i 2012. Det er et rådgivende organ og en høringsinstans for sykehuset i arbeidet med å utvikle og opprettholde gode helsetjenester for ungdom. Rådet har erfaringskompetanse fra både fysiske og psykiske helseutfordringer. Det er sammensatt av ungdom som vet hvordan det er å være ung og syk.

Ungdomsrådet jobber med å:

  • fremme brukerperspektivet til ungdommer med langvarige helseutfordringer
  • gi konkrete råd for forbedring av tjenester til ungdommer på Akershus universitetssykehus
  • dele sine erfaringer til nytte for andre ungdommer

Ungdomsrådets medlemmer:

Josefine Rørvik Skåland
Leder

Maren S Romundstad
Nestleder

Einar Døhlen
Medlem

Julie Therese Larsen
Medlem

Mina Olsen Ryen
Medlem

Ingrid Emilie Hunhammer
Medlem

Syntia Zielinska
Medlem

Kristine Rekdal
Medlem

Ida Hauge Dignes
Medlem

Vegard Adolfsen
Medlem

Mathias Nesvold Bjørndahl
Medlem