Akershus universitetssykehus har fått nytt ungdomsråd! Det er rekruttert åtte nye medlemmer, og tre medlemmer fra det gamle rådet fortsetter. Nytt ungdomsråd betyr ny erfaring, nye perspektiv og nye saker i arbeidet med et ungdomsvennlig sykehus. Medlemmene har variert erfaring fra både somatikk, habilitering og psykisk helse.

De nye medlemmene har nettopp gjennomført en helgesamling for å bli ekstra godt kjent med hverandre. – Jo bedre vi kjenner hverandre, jo lettere er det å dele erfaringer og samarbeide, sier koordinator for Ungdomsrådet, Julie Mangersnes. – Gjennom ulike øvelser og variert metodikk er vi blitt bedre kjent med hverandres personlige egenskaper, og våre erfaringer i og utenfor helsevesenet.

Ungdomsrådet jobbet blant annet med hvilke saker som er viktige i arbeidet fremover. – Det er en så fin gjeng med ressurssterke ungdommer, og jeg gleder meg til å jobbe sammen med dem, avslutter Julie Mangersnes.

I filmen under – som ble tatt opp på samlingen – får du høre noen av stemmene til det nye ungdomsrådet.

Her er medlemmene i det nye rådet:
Guro Elshaug Schjønneberg
Stian Hoff Berg
Sebastian E. Røkholt
Josefine Rørvik Skåland
Anne Marte Midtskogen
Sara El Mansouri
Jonas Laasby Lindstad
Maren S. Romundstad
Martin Madsen
Lars Risebrobakken
Maia Cornelia Olsrud Bruu

Koordinatorer:
Julie Mangersnes
Randi Balgaard