Vi har mottatt henvendelser fra andre som ønsker å få tilgang til brosjyrene vi har utviklet. Vi har derfor fått på plass en avtale med Konsis Grafisk AS om bestilling av opptrykk og forsendelse av materiellet. Konsis Grafisk AS er en av leverandørene til Helse Sør-Øst. Vi har forhandlet gode priser med Konsis.

Her ser du  materiellet som er utviklet.

Bestillinger sendes direkte til Konsis Grafisk AS ved kontaktperson prosjektleder Vidar Eriksen. Telefon 23 24 34 00, mobil 909 83 265, e-post ve@konsis.no.

Mine rettigheter - oppslag